Aktywacja dekodera UPC Mediabox

Jak aktywować dekoder UPC Mediabox?

 

Aktywacja dekodera UPC Mediabox składa się z pięciu prostych kroków:

 
 • 1. Wybierz źródło sygnału

  Na pilocie TV naciśnij przycisk wyboru źródła sygnału - SOURCE/INPUT/HOME/AV. Na ekranie, za pomocą pilota, wybierz nazwę wejścia AV/HDMI/SCART/EXT/EURO), do którego podłączony jest dekoder (nazwę wejścia możesz sprawdzić z tyłu swojego telewizora).

  W przypadku wątpliwości sposób wybierania źródła sygnału możesz znaleźć w instrukcji Twojego odbiornika telewizyjnego.

 • 2. Wybierz kraj

  Strzałkami na pilocie dekodera wybierz kraj „Polska”, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem OK.

   

  Image

 • 3. Wprowadź kod aktywacji UPC

  Wprowadź kod aktywacji UPC odpowiedni dla Twojej lokalizacji i zatwierdź przyciskiem OK.

  Image

   

  Jeśli wybrałeś błędną lokalizację, naciśnij "back", aby powrócić do poprzedniego ekranu i wprowadź właściwy kod. Po wprowadzeniu właściwego kodu naciśnij przycisk OK.

   

  Image

 • 4. Wyszukaj kanały

  Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu aktywacji rozpocznie się wyszukiwanie kanałów (potrwa ok. 30 sekund). Wynik wyszukiwania zatwierdź przyciskiem OK.

   

  Image

  Image

 • 5. Uruchom ponownie dekoder

  Uruchom ponownie dekoder naciskając przycisk UPC. Od tej chwili możesz korzystać z Telewizji Cyfrowej UPC.

 • Kontakt w przypadku problemów

  W razie problemów skontaktuj się z Działem Wsparcia Technicznego pod numerem 801 94 94 80 (z telefonów stacjonarnych) lub 32 4 94 94 80 (z telefonów komórkowych).

Czy odpowiedź była przydatna?

 

Sprawdź również